mar
13
2012

Kurhany, grodziska w okolicy Graboszewa

 

Kurhany, grodziska w okolicy Graboszewa

Jeden z obiektów stanowi owalny kopiec przy zachodniej stronie koryta strumienia Struga, na południowy wschód od mostu z charakterystycznym, dużym rozwidlonym dębem o średnicy 1,3 m. Obiekt o nie całkiem jasnym pochodzeniu. Najprawdopodobniej kurhan lub grodzisko stożkowate. Brak śladów fosy. W trakcie badań powierzchniowych nie zarejestrowano materiału zabytkowego, a podczas badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 2009 zarejestrowano warstwę spalenizny.

Drugie z wzniesień znajduje się na podmokłych łąkach, na południowy-wschód od kościoła w Graboszewie. Jest to grodzisko pierścieniowate ze śladami fosy, o kształcie nieregularnym (wydłużony owal 10x18m, szerokość podstawy: 40-50 m, wysokość wału ok.3 m), majdan przedzielony jest wałem ziemnym na dwie nierówne części (być może jest to wynikiem rozbudowy grodziska). W pobliżu grodziska natrafiono na pozostałości osady późnośredniowiecznej. Stanowisko nie było badane wykopaliskowo.

Z badań przeprowadzonych w latach 50 XX w. i ze źródeł pisanych wiadomo o istnieniu jeszcze co najmniej jednego grodziska na tym obszarze (nie ujętym w ewidencji AZP). Jednak trudne warunki terenowe nie pozwoliły dotychczas na rozpoznanie stanowiska.

Źródło:
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2011-2014

Informację podał: Iks Igrekowski

Współrzędne geograficzne Graboszewa: 52°16’22″N   17°45’34″E

Wikimapia:

GoogleMaps:


Pokaż Graboszewo na większej mapie

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc