mar
18
2014

Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”, edycja 2014

 

Słupecka Organizacja Turystyczna

zaprasza do udziału

w Wielkim Konkursie Fotograficznym

„Cztery Pory Roku”, edycja 2014

 

Planowane rozpoczęcie konkursu od lipac 2014r.

Przedmiotem konkursu są zdjęcia promujące Powiat Słupecki i wykonane na terenie powiatu oraz parków krajobrazowych: Powidzkiego i Nadwarciańskiego. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: Przyroda, Wydarzenia, Kultura i historia.

Prace powinny mieć formę odbitek lub wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od  18×24 cm do ok. 21×30 cm lub formę elektroniczną na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD). Minimalny wymiar 1600 x 2300 dpi i 3 MB, format jpg, jpeg. W przypadku odbitek koniecznie załączyć wersję elektroniczną.

Na odwrocie każdej fotografii opisać jej kategorię, tytuł, imię i nazwisko autora.

Do zdjęć należy załączyć zgłoszenie, w którym należy podać: dane adresowe autora zdjęć, tel. kontaktowy, jeśli jest e-mail, datę urodzenia, kategorię i tytuł zdjęcia, krótki opis miejsca wykonania i co przedstawia, oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodą na zawarte w nim uregulowania.

W każdej z kategorii zostanie przyznane pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. Przewidziane są cenne nagrody o łącznej wartości ponad 1500 zł.

W skład Jury oceniającej prace wejdą zwycięzcy konkursu z edycji na 2013 rok.

Termin nadsyłania prac do 31 października 2014r.

(liczy się termin wpłynięcia prac)

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Słupeckiego

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy,

         Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Konkurs Wspierają:

Gmina Miejska Słupca

Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie,

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO S. Marciniak, Sz. Marciniak w Strzałkowie

Wsparcie medialne: Radio Zet Gold, Głos Słupcy

 Zdjęcia należy nadsyłać na adres:

Słupecka Organizacja Turystyczna

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca

z dopiskiem: Wielki konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku”, edycja 2014

tel. kontaktowy:  063 2758 631 w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegóły na stronach Słupeckiej Organizacji Turystycznej:

http://slotslupca.pl/.

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc