lis
26
2019

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” po raz kolejny zrealizowało projekt ze środków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym roku projekt nosił nazwę „Szkolenie strzeleckie młodzieży”. Zadanie realizowane było od lipca do 20 listopada. Jego celem było podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym.

Spotkania w ramach projektu rozpoczęły się od zajęć z instruktorem strzelectwa. Wystąpienia Karola Biadasza dotyczyły realizacji projektu, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, budowy broni i innych zagadnień związanych ze strzelectwem. Młodzież z ZSE mogła zobaczyć różne rodzaje karabinków pneumatycznych, tarcz strzeleckich, akcesoria strzeleckie (przeszkoliliśmy 208 uczniów).

Druga część objęła 5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu słupeckiego. Wykłady szkoleniowo informacyjne prowadził Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Sylwin DONART. Młodzież miała okazję dowiedzieć się o zasadach naboru do służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, o kwalifikacji wojskowej oraz zadaniach Sił Zbrojnych. Dodatkowo na wykładach w ZSE wystąpili przedstawicie 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (dotarliśmy do 545 uczniów).

Trzecia cześć, to szkolenie specjalistyczne dla 40 uczniów z ZSE w Słupcy, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w treningach strzeleckich z karabinków pneumatycznych oraz wyjazdu do jednostki wojskowej do Powidza. Cykl treningów zakończono zawodami strzeleckimi. Zwycięzcy zmagań zostali uhonorowani podczas ślubowania klasy policyjnej w ZSE. Zdobywcy miejsc I-VI otrzymali nagrody rzeczowe i statuetki, które wręczali: Starosta Słupecki – Jacek Bartkowak, wiceprezes Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr” – Jacek Smuszkiewicz, Karol Biadasz – instruktor strzelectwa i jednocześnie osoba odpowiedzialna za realizacje całego projektu, gospodarz miejsca – pani Dyrektor Karolina Rakowicz oraz w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie – mjr Sylwin DONART.

Na najwyższym miejscu spodium stanął Szymon Sieczkarek, za nim znalazł się Marcin Piątek, Jakub Ciesiewicz, Kacper Rempiński, Mateusz Kaszuba i Aleksandra Bączkowska.

Był to już szósty projekt Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr” realizowany przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej. Wartość projektu w tym roku to 14900 zł z tego 10000 zł to środki pochodzące z MON. Łączna wartość projektów od 2014 r. to 102201 zł, z czego 83663 zł pochodziło z Ministerstwa.

W 2019 r. Partnerem projektu był Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie, wsparcia udzielił Starosta Słupecki.

Karol Biadasz

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc