lis
5
2021

Trasa Słupca Ciążeń Słupca

Trasa rowerowo samochodowa Słupca – Dziedzice – Ciążeń – Chwalibogowo – Skarboszewo – Bielawy – Słupca. Drogi w większości asfaltowe, drogi gruntowe dobrze utwardzone. Długość trasy około 30 km. Czas przejazdu rowerem ok. 3-4 godziny.

Opis trasy

01 Kościół św. Leonarda Słupca

Kościół pw. Wniebowzięcia NP. Marii i św. Leonarda w Słupcy został wybudowany w XIV poza murami miasta jako kościół szpitalny (wówczas pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Leonarda). Dzisiejszy kościół pochodzi z XVI wieku. Był wielokrotnie przebudowywany i restaurowany. Wśród cennych zabytków znajduje się słynący łaskami krucyfiks gotycki z około 1500 roku. Jako sanktuarium Św. Krzyża jest ważnym miejscem na szlaku pątniczym gromadzących wiernych z całej Polski.

02 Zjazd na Gółkowo

03 Przejazd nad autostradą A2

Wiadukt ma tylko jeden pas ruchu, przed samym szczytem po obu stronach są mijanki. Autostrada A2, Autostrada Wolności – przecina środkową część Polski z zachodu na wschód.

04 Dziedzice

Wieś duchowna, własność biskupstwa poznańskiego, pierwsze wzmianki pochodzą z 1282r.

05 Ciążeń – park

Na Placu Zamkowym w centralnym punkcie wsi znajduje się park z amfiteatrem. Pierwsza wzmianka o Ciążeniu jako siedzibie kasztelanii pochodzi z 1251. W 1260 zostaje nadana przez księcia Przemysła I w posiadanie biskupstwu poznańskiemu.

06 Ciążeń – Kościół

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu. Pierwotnie gotycki, przebudowany w 1760 r. w stylu barokowym. Zachował niezmienioną formę barokową i oryginalny wystrój wnętrz z XVIII. Barokowa plebania z dachem mansardowym pochodzi z przełomu XVIII i XIX w.

07 Ciążeń prom

Przeprawa promowa funkcjonuje wyłącznie w okresie otwartej żeglugi i spełnionych warunków hydrotechnicznych (tj. stan wody w rzece). W okresie 15.11 – 1.03 prom jest nieczynny. W wyjątkowych sytuacjach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, wyłącznie po uzgodnieniu z przewoźnikiem, na co najmniej dzień wcześniej. Nr kontaktowy do przewoźnika: 691 391 000 lub biura ZGK 63 276 30 78 czynny od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

08 Ciążeń Pałac Biskupi

Pierwsze wzmianki o istnieniu Ciążenia pochodzą z drugiej połowy XIII w. Znajdowała się tutaj rezydencja biskupów poznańskich, będąca ośrodkiem ich najstarszej własności w zwanej kluczem ciążeńskim Po 1758 r. bp Teodor Czartoryski rozpoczął budowę obecnie istniejącej rezydencji. W 1818 wieś została skonfiskowana przez władze carskie i przekazana hrabiemu Wacławowi Gutakowskiemu, adiutantowi cara Aleksandra I. W ręku rodziny Gutakowskich pozostawała do 1860 r. Następnie był w rękach Golczów, Dąbskich, Zakrzewskich, Gerliczów. W 1924 r. majątek przeszedł na rzecz skarbu państwa. W latach 1947-64 mieściła się w pałacu szkoła podstawowa. W 1969 r., ze względu na postępującą dewastację pałac przejął Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Utworzono tutaj filię Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Dom Pracy Twórczej. Pałac w Ciążeniu otacza park, w którym można zobaczyć zachowane fundamenty pałacyku zbudowanego przez biskupa Jana Tarłę w latach 1723-32. Obok tych pozostałości jest tajemniczy kopiec nazywany Kamienną Górą lub Tatarską Górą. Legenda mówi, że został usypany przez jeńców tatarskich. Obiekt dostępny cały rok. Tel. (63) 276-41-55,

09 Droga królewska

Pozostałość dawnej drogi łączącej pałac w Ciążeniu z Słupcą.

10 Chwalibogowo – Struga Bawół

11 Przejazd nad autostradą A2

Autostrada A2, Autostrada Wolności – przecina środkową część Polski z zachodu na wschód.

12 Linia energetyczna 400 kV

Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV stanowi część krajowego systemu przesyłowego i powstała w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz stabilność zasilania aglomeracji poznańskiej.  W czerwcu 2009 r. wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał decyzję ustalającą lokalizację 75 kilometrowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Kromolice – Pątnów. Inwestycja powstała w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Wysokość słupów od ok. 40 do ponad 70 m. Widoczne wiatraki elektrowni wiatrowych powstały w obrębie Skarboszewo, Paruszewo, Graboszewo. Wysokość wiatraków od 99 m do 149 m, długość łopat skrzydeł od 40 do 60 m. Moc wiatraków od 0,8 MW do 2 MW.

 13 Skarboszewo

Pierwsza wzmianka o Skarboszewie pochodzi z 1188 roku.  W Skarboszewie warto zobaczyć Kościół Świętej Trójcy, murowany z czerwonej cegły, nieotynkowany, wzniesiony w latach 1904-1906 w stylu. Neoromańskim; Dwór w Skarboszewie wzniesiony w 1913 roku przez Bernarda Koszarka.

14 Restauracja pod Białą Różą, zakłady Mostostal i Konspol

„Mostostal” Wybudowanie przedsiębior­stwa „Mostostal” przyczyniło się do znacznego napływu ludności i do rozwoju miejskiej infrastruktury mieszkaniowej Słupcy. Firma powstała 1 lutego 1970 roku jako Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Mostostal Słupca, a produkcję podjęła w lipcu 1972. W 1992 roku została sprywatyzowana i przekształcona w spółkę akcyjną. W latach 2010-2012 działała jako spółka komandytowa-akcyjna, a od 1 stycznia 2014 roku spółka jawna. Z dniem 23 marca 2016 roku stała się spółką jawną z ograniczoną odpowiedzialnością i nosi nazwę Mostostal Wechta. Wytwarza konstrukcje stalowe na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne (przede wszystkim do Niemiec i Austrii). Właścicielem Mostostalu Słupca jest holding Wechta S.A.

Konspol to firma z tradycją sięgającą ponad 35 lat, specjalizująca się w hodowli oraz produkcji mięsa, wędlin i wyrobów gotowych na bazie kurczaka. Od stycznia 2019 roku należy do firmy CARGILL będąc częścią Cargill Global Protein Business.

Restauracja pod Białą Różą utworzona w miejscu stołówki zakładowej Mostostalu. obecnie odrestaurowany lokal prywatny.

Odnośniki do map przebiegu trasy:

Trasa Słupca Ciążeń Słupca – do nawigacji w Google Maps

 

Trasa Słupca Ciążeń Słupca  – do nawigacji w Moje Mapy Google

 

Kod QR trasy Słupca Ciążeń Słupca

Mapa do nawigacji w Google Maps

Mapa do edycji Moich Mapach Google

 

Trasa utworzona z dofinansowania realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Wyznakowanie wybranych tras turystycznych w Powiecie Słupeckim znacznikami GPS” przez Powiat Słupecki.

oraz dzięki wsparciu działalności Słupeckiej Organizacji Turystycznej przez:

Gmina Miejska w Słupcy, Gmina Słupca, Gmina Powidz, Gmina Ostrowite, Gmina Zagórów, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie,  Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, Zakład fotograficzny Foto-Kmieć w Słupcy, Spółka „Konspol Holding” Sp. z o.o., Terminal Strzałkowo sp. z o.o., Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc