paź
16
2023

Wielki Konkurs Fotograficzny Cztery Pory Roku edycji 2023r – termin do 31.10.2023r.

Informuję, że ze względów organizacyjnych przedłużamy termin przyjmowania zdjęć na konkurs do 31.10.2023r.

 

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy wszystkich uczestników konkursu i opiekunów z lat poprzednich oraz nowych chętnych do udziału w Wielkim Konkursie Fotograficznym  „Cztery Pory Roku”, edycji na 2023r.

Termin nadsyłania zdjęć do 31 października 2023r.

Zdjęcia nie muszą być wywołane można je przysłać na elektronicznych nośnikach danych np. CD, DVD.

Można nadsyłać zdjęcia z lat ubiegłych, które nie brały do tej pory udziału w poprzednich edycjach konkursu.

 

Przedmiotem konkursu są zdjęcia promujące Powiat Słupecki wykonane na terenie powiatu lub parków krajobrazowych: Powidzkiego i Nadwarciańskiego. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: Przyroda, Wydarzenia, Kultura i historia. W każdej kategorii można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Prace powinny mieć formę elektroniczną na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD). Zalecany wymiar ok. 3 MB, format jpg, jpeg. Lub odbitek i wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od 18×24 cm do ok. 21×30 cm. W przypadku odbitek koniecznie załączyć wersję elektroniczną. Na odwrocie każdej fotografii opisać jej: kategorię, tytuł, imię i nazwisko autora. Do zdjęć należy załączyć zgłoszenie, w którym należy podać: dane adresowe autora zdjęć, tel. kontaktowy, e-mail (jeśli jest), datę urodzenia, kategorię i tytuł zdjęcia, krótki opis (co przedstawia) i miejsce jego wykonania, oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodą na zawarte w nim uregulowania (w imieniu osoby nieletniej podpisuje opiekun ustawowy lub prawny). W każdej z kategorii zostanie przyznane pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. W ramach istniejących kategorii zostaną przyznane dodatkowe nagrody.

Przewidziane są cenne nagrody o łącznej wartości ok. 3 000 zł.

W skład Jury oceniającej prace wejdą zwycięzcy konkursu z edycji na 2022 rok.

 

Termin nadsyłania prac do 31 października 2023 roku

(liczy się termin wpłynięcia prac)

 

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Słupeckiego

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Ponadto dodatkowo konkurs wspierają: Gmina Miejska w Słupcy, Gmina Lądek, Gmina Powidz, Gmina Ostrowite, Gmina Zagórów, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie,  Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, Zakład fotograficzny Foto-Kmieć w Słupcy, Spółka „Konspol Holding” Sp. z o.o., Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Współorganizatorzy wystaw: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie, Miejski Dom Kultury w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Dom Kultury w Powidzu,

 

Zdjęcia należy nadsyłać na adres:

Słupecka Organizacja Turystyczna,

  1. Poznańska 18, 62-400 Słupca

z dopiskiem: Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”, edycja 2023

tel. kontaktowy:  063 2758 631 w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegóły wkrótce na stronach Słupeckiej Organizacji Turystycznej: http://slotslupca.pl/., oraz stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy http://www.powiat-slupca.pl/.

foto ulotka formularz zgłoszenia A4 20230609

foto ulotka konkurs A4 2023r 20230609 pion

foto ulotka regulamin A4 20230906

 

 

 

RODO – klauzura.

Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej.

W związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (zwanym „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Słupecka Organizacja Turystyczna, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca, http://slotslupca.pl/. Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z uczestnikami konkursu oraz możliwości opracowania sprawozdań dla podmiotów kontrolujących prawidłowość działania Słupeckiej Organizacji Turystycznej w zakresie prawa i obrotu środkami finansowymi. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane tylko podmiotom kontrolujących prawidłowość działania Słupeckiej Organizacji Turystycznej w zakresie prawa i obrotu środkami finansowymi. Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów i niniejszego regulaminu. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych. Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych osobowych zawiera regulamin konkursu przedstawiony na stronie http://slotslupca.pl/.

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc