sty
3
2012

Gród w Lądzie

 

 

Rekonstrukcja grodziska przy pałacu ZPKWW w Lądzie

Rydlowa Góra (grodzisko) widok od strony trasy Ląd – Zagórów

Z przeprowadzonych na terenie Lądu badań archeologicznych wynika, że pierwszy gród został wybudowany na piaszczystej kępie zwanej dzisiaj jako „Rydlowa Góra” która znajduje się w odległości około2 kilometrówod klasztoru cysterskiego. Prawdopodobnie od tego położenia pochodzi nazwa oznaczająca miejsce wzniesione ponad okoliczne wody i bagna. Jeszcze do XIX wieku używano wymiennie 2 nazw Ląd  i Lęd. Z badań wynika że: „Najprawdopodobniej grób w Lądzie założony został na początku X lub w IX/X stuleciu” Była to najprawdopodobniej warownia o średnicy60 metrów, otoczona wałem wahającym się od 9 do 11 merów szerokości. Ten najstarszy gród na terenie obecnego Lądu został najprawdopodobniej spalony w X wieku jednak z badań wynika, że po 940 roku został na nowo odbudowany. Po odbudowie warownia została obsadzona załogą piastowską a także zyskała potężniejsze fortyfikacje z wałem liczącym około25 metrówszerokości. Prowadząca badania na tym terenie Maria Zeylandowa odkryła fragment spalonej chaty, 4 jamy a także posłupowe dołki oraz setki różnych drobnych przedmiotów. Badania te również karzą przypuszczać, że w XI wieku obiekt ten ponownie został spalony. Z badań wynika jednak, że ponownie został szybko odbudowany. Wał poszerzono i umocniono od zewnątrz kamiennym płaszczem, powiększono również warownię. Całość otoczono fosą dochodzącą nawet do5 metrówszerokości. O randze ówczesnej osady w Lądzie może świadczyć obecność 2 kościołów(św. Andrzeja oraz św. Piotra) o których jest mowa w dokumencie pochodzącym z 1236 roku. Odkryto pozostałości jednego z nich wskazujące, że była to budowla kamienna, jednonawowa, bez wieży i prezbiterium. a także przylegający cmentarz z około 200 grobami. Do warowni przylegały 2 osady przygrodowe znajdujące się po północnej oraz południowej stronie grodu. Powstał w tym miejscu Zakon Cysterski. Papież Innocenty II w swej bulli wymienia Ląd obok takich ośrodków jak Kalisz czy Gniezno zobowiązując ich do zapłaty dziesięciny.

 Rydlowa Góra – schemat pozostałości grodziska

Więcej:

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Współrzędne geograficzne:

– pozostałości grodu 52°11’21 N; 17°54’12 E

– rekonstrukcja grodu przy Ośrodku Edukacji przyrodniczej ZPKWW 52°12’17 N; 17°53’41 E

Google Maps


Pokaż Gród w Lądzie na większej mapie

Wikimapia

 

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc