sty
4
2012

Parafialny kościół św. Mikołaja Biskupa w Lądku

    

Zabytkiem wartym poświęcenia chwili uwagi jest  cenny obiekt sakralnej architektury barokowej : pocysterska  świątynia zbudowana przez opata lądzkiego Konstantego Iłowieckiego w latach 1760 – 1777 na planie krzyża łacińskiego w bryle trójnawowej bazyliki, z prostokątnym prezbiterium i dwiema kaplicami usytuowanymi w ramionach transeptu. Kościół powstał na miejscu dawnego sanktuarium, ufundowanego prze Mieszka III Starego na początku XII w. W bryle budynku, od strony fasady kościoła dominują dwie bliźniacze wieże, wymurowane z cegły ceramicznej i zwieńczone hełmami barokowymi  krytymi blachą cynkową z latarniami.  Dachy kościoła kryte dachówką. Wykończenie wnętrza trwało do 1809r. Gruntownie odnowiony w latach 1900 – 03 przez Aleksandra Przewalskiego. Wyposażenie głównie barokowe i rokokowe, m.in. Ambona i odpowiadająca jej chrzcielnica z 2 poł. XVIII w, z rzeźbami Chrystusa i św. Jana Chrzciciela na baldachimach. W ołtarzu bocznym Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około poł. XVII w., w srebrnej sukience z końca tego stulecia. Innymi  zabytkami są dwie starsze od samego kościoła kamienne kropielnice : gotycka i późnoromańska.  Wpisany został do rejestru zabytków KOBiDZ pod numerem 104 w dniu 31 maja 1968 roku. Obiekt zlokalizowany jest na pograniczu Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka Warta płynie na południe od kościoła w odległości około1500 m.

Opracowała:

Sylwia Tarczewska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie

 

Współrzędne geograficzne: 52°12’26 N; 17°55’47 E

Google Maps

Wikimapi

 

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc