Dołącz do nas

Słupecka Organizacja Turystyczna funkcjonuje od 2003r.

Naszym głównym celem jest promocja szeroko rozumianych walorów turystycznych regionu obejmujących między innymi atrakcje wypoczynkowe, przyrodnicze, historyczne, kulturalne, sportowe. Zakres naszej dotychczasowej działalności prześledzić można na stronie http://slupca_slot.republika.pl/.

Obszar naszego działania obejmuje wszystkie gminy Powiatu Słupeckiego (Miasto Słupca, Gmina Słupca, Gmina Strzałkowo, Gmina Powidz, Gmina Ostrowite, Gmina Orchowo, Gmina Lądek, Gmina Zagórów) oraz obszary związane z Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym (Gmina Pyzdry, Gmina Rzgów, Gmina Golina) i Powidzkim Parkiem Krajobrazowym (Gmina Witkowo, Gmina Wilczna, Gmina Kleczew).

Członkiem stowarzyszenia może zostać:

Osoba pełnoletnia

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych oraz złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

Przystępując do Stowarzyszenia zobowiązana jest opłacić składkę wpisową w wysokości 5 zł (jednorazowo) oraz składkę członkowską w wysokości 20 zł (co rocznie).

Wszyscy

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub rzeczowej.

Przystępując do Stowarzyszenia zobowiązana jest opłacić składkę wpisową w wysokości 5 zł (jednorazowo) oraz składkę członkowską w wysokości 10 zł (co rocznie).

Deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia można złożyć w siedzibie

Słupecka Organizacja Turystyczna
ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca

Lub za pomocą poniższego formularza, wpłacając pieniądze na konto

LBS w Strzałkowie, nr konta:   93 8543 0000 2001 1000 1495 0001

 

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Numer telefonu

  Ulica

  Miasto

  Kod pocztowy

  Dodaj zdjęcie

  Twoja wiadomość (dodatkowe informacje)

  Wyszukaj wydarzenia

  Pierwsza pomoc