lis
5
2021

Trasa Słupca Strzałkowo Słupca

Trasa pieszo rowerowo Słupca – Strzałkowo – Słupca. Drogi w większości asfaltowe, drogi gruntowe w większości dobrze utwardzone, przy zmianach pogody na niewielkich fragmentach piaszczyste lub zabłocone. Długość trasy około 12 km. Czas przejazdu rowerem ok. 2 godziny.

Opis trasy

01 Starostwa Powiatowe w Słupcy, punkt celny

Powiat Słupecki po raz pierwszy utworzono w 1867r. Obecną formę uzyskał w dniu 23 listopada 1998 roku Starostwo Powiatowe zajmuje XIX-wieczny, neoklasycystyczny budynek. W obiekcie tym dawniej funkcjonowała komora celna oraz sąd.

02 Miejsce pamięci, historyczny obóz jeniecki i przejście graniczne

Obóz jeńców i internowanych w latach 1914-1918, 1919-1924. Na przełomie 1914/1915 r. (po wybuchu I wojny światowej) w pasie przygranicznym między Strzałkowem a Słupcą, niemieccy okupanci zbudowali potężny obóz jeniecki. Zajmował powierzchnię ok. 78 ha. W czasie I wojny światowej przebywało w nim około 25 tysięcy jeńców rosyjskich i około 6 tysięcy angielskich i francuskich. W 1918r. przystąpiono do jego likwidacji. W maju 1919 r. zaczął przyjmować jeńców i internowanych z frontu wojny polsko-bolszewickiej a także wojny z Ukrainą o Galicję Wschodnią (około 3500 osób). Obóz wkrótce stał się obozem jeńców nr 1- głównie dla jeńców bolszewickich. W latach 1921-1924 zmienił swój status stając się miejscem pobytu internowanych i uchodźców, głównie żołnierzy Ukraińskiej Armii Ludowej i oddziałów gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza oraz różnych formacji ukraińskich. Wraz z żołnierzami w obozie przebywała ludność cywilna (6500 osób). Zamknięcie obozu nastąpiło 31 VIII 1924 r.

03 Kościół św. Doroty w Strzałkowie

Rzymskokatolicki kościół parafialny wybudowana w 1934 roku z cegły na miejscu dwóch poprzednich kościołów drewnianych.

04 Krzyż przy ul. Powidzkiej

05 Krzyż przy zjeździe na Łężec

06 Elektrownia wiatrowa 100m wysokości

07 Cmentarz obozu jenieckiego

Cmentarz zajmował powierzchnię ok.0,4 ha, po zakończeniu I wojny światowej 1918 r. powiększony został do 0,8 ha już przez polskich administratorów. W grobach zbiorowych i indywidualnych pochowano około 8000 jeńców i internowanych różnych narodowości i wyznań. W latach  1919 – 1921 na cmentarzu  pochowano w zbiorowych mogiłach  blisko 7000 jeńców – żołnierzy Armii Czerwonej różnych narodowości zmarłych wskutek epidemii;

08 Elektrownia wiatrowa 60 m wysokości

09 Były targ zwierzęcy

Teren o nawierzchni trawiasto-ziemnej, to tutaj zatrzymuje się i daje pokaz każdy cyrk przejeżdżający przez miasto, a okresowo tarki i pokazy rolnicze.

10 Basen miejski w Słupcy

Budowa krytej pływalni w Słupcy została zakończona w 2020 r. Do dyspozycji jest basen pływacki o długość 25 metrów, basen rekreacyjny, wanny jacuzzi, łaźnia parowa i sauna sucha.

Trasa Słupca – Strzałkowo – Słupca

Trasa Słupca – Strzałkowo – Słupca – do nawigacji w Google Maps

 

Trasa Słupca – Strzałkowo – Słupca  – do nawigacji w Moje Mapy Google

Kod QR trasy Słupca Strzałkowo Słupca

Mapa do nawigacji w Google Maps

Mapa do edycji Moich Mapach Google

 

Trasa utworzona z dofinansowania realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Wyznakowanie wybranych tras turystycznych w Powiecie Słupeckim znacznikami GPS” przez Powiat Słupecki.

oraz dzięki wsparciu działalności Słupeckiej Organizacji Turystycznej przez:

Gmina Miejska w Słupcy, Gmina Słupca, Gmina Powidz, Gmina Ostrowite, Gmina Zagórów, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie,  Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, Zakład fotograficzny Foto-Kmieć w Słupcy, Spółka „Konspol Holding” Sp. z o.o., Terminal Strzałkowo sp. z o.o., Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.


 

 

 

Przekazanie informacji, opinii na stronę www.slot.slupca24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU.

KOMENTARZE

Wyszukaj wydarzenia

Pierwsza pomoc